Corona

Gevolgen coronavirus

De overheid heeft strikte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona/COVID-19 virus tegen te gaan.
Eén van de genomen maatregelen is het beperken van bijeenkomsten met meerdere personen. Als raad hebben wij besloten onze samenkomsten vooralsnog te laten vervallen.
Dit is een ingrijpende maatregel, maar gezien de snelle verspreiding van het corona/COVID-19 virus en het risico voor onze kwetsbare medemens, vinden wij het belangrijk om gehoor te geven aan deze, door de overheid gestelde, maatregel.
Als raad hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om zondagmorgen toch een moment te hebben waarop wij samen God kunnen eren.

De komende tijd willen wij de diensten en woordverkondiging digitaal aanbieden als livestream vanuit de aula van het Scala College. Deze livestream kunt u vanaf zondagmorgen vinden via onze website:

https://ichthus.nu/preken/

U kunt zo de dienst thuis bekijken en meemaken.
Ook kunt u de dienst op kerkdienstgemist.nl volgen.

Een tekst die ons mag bemoedigen is:
“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.”
Kolossenzen 3

Raad van de Baptistengemeente Ichthus