Preken 2017

De digitale diensten en het archief daarvan zijn via onderstaande knoppen te bereiken op Kerkdienstgemist en YouTube.Datum, Tijdstip en Spreker van komende diensten staan in de agenda.

 

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Van voorgaande jaren zijn de opnamen van de preken hieronder te downloaden.

Datum Spreker Thema
31-12-2017 A. Bol
 
Aantal downloads: 7
De genade zij met u allen
Hebreeën 13:25
31-12-2017 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 4
Jezus ziet je zitten
Johannes 1:44-52; Genesis 1:1-4; Kolossenzen 1:15-17; Psalm 146
24-12-2017 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 3
Goed nieuws! De Redder is geboren
Lucas 2:8-18
17-12-2017 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 3
Volharding
1 Korintiërs 10:1-22
17-12-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 5
Hoe gaat het aflopen?
Openbaring 21:1-5, 27; Johannes 17:1-5
03-12-2017 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 3
Lofzang van Jozef van Nazareth
Matteüs 1:19-20; 2:13-14; 2:19-21; 2:22-23; Lucas 6:46
26-11-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 4
God is onderweg naar Zijn grote oogst
Sefanja 1:1-7; 3; Matteüs 13:1-3; 13:49-52
26-11-2017 C. van Nes
 
Aantal downloads: 7
Beproeving, verleiding en toewijding
Marcus 12:41-44; Jakobus 1:1-5; 12-18
19-11-2017 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 3
Bewogen met een mens… De olie van de weduwe
2 Koningen 4:1-7
19-11-2017 S.J. Verkerk
 
Aantal downloads: 4
Ontzag voor God
Psalm 36
12-11-2017 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 6
Afgoderij in Gods tempel
Ezechiël 8; 1 Korintiërs 3:16-17;2 Korintiërs 6:19-20
05-11-2017 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 3
Wie ben ik?
Psalm 139
05-11-2017 F. Lourens
 
Aantal downloads: 6
Persoon
Psalm 139:15
29-10-2017 F. Bartels
 
Aantal downloads: 3
Vertrouwen op God en luisteren naar God
Hebreeërs 11:30-31
22-10-2017 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 3
De heerlijkheid van God
Ezechiël 1:26-28; 10:18; 11:23; 43:1-7
22-10-2017 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 2
Vrienden
1 Samuël 18:1-4; Johannes 15:15
15-10-2017 A. Huiting
 
Aantal downloads: 4
De waarde van tijd
Prediker 3:1-15; Efeziërs 5:15-16
08-10-2017 P. Kos
 
Aantal downloads: 0
Resist drugs, sex, roken porno
08-10-2017 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 4
Weest volmaakt
Matteüs 28:16-20; 5:48
01-10-2017 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 4
Volharding
Jeremia 11:18-12:6
01-10-2017 A. van Sloten
 
Aantal downloads: 1
De Christelijke doop
24-09-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 4
Wie is je vader?
Johannes 1:1-4; 9-14; 18; 8:39-42
17-09-2017 R. Dijk
 
Aantal downloads: 3
De God van de Vrede zal met u zijn
Filippenzen 4:4-9
10-09-2017 W. Ouwerkerk
 
Aantal downloads: 1
Door God gedragen in het leven van alle dag
Psalm 27:1-8
10-09-2017 C. Oskam
 
Aantal downloads: 2
Is de God van de Bijbel wreed?
Deutronomium 7:1-6
03-09-2017 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 1
Zalig de armen
Lucas 6:20-26
03-09-2017 F. ter Velde
 
Aantal downloads: 3
De gemeente in de eindtijd
Openbaring 3:14-22; 3:7-13
27-08-2017 P. Rietdijk en G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Tekenen van de eindtijd
Openbaring 12
27-08-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 2
Gods gerechtigheid
Psalm 5:9-13; Genenis 6:1-8; Numeri 13:26-33; Handelingen 17:30-31
20-08-2017 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 4
Oproep tot gebed
Handelingen 1:14; 2:1; 2:42; Kolosenzen 3:1
13-08-2017 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 2
Wees heilig
Leviticus 29:26; Hebreeërs 6:18b-20
06-08-2017 F. Lourens
 
Aantal downloads: 3
Identiteit
Psalm 139:15
30-07-2017 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 1
Jezus centraal
Lucas 24:13-35
23-07-2017 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 1
Bouw een huis voor de Heer
Spreuken 3:1-6
16-07-2017 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 1
Ten oosten van Eden
Genesis 4:16-26
09-07-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 4
De rechterstoel van Christus
2 Korintiërs 5:1-10; 1 Tessalonicenzen 2:19-20
02-07-2017 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
Het getuigenis van Petrus
Matteüs 16:13-25
25-06-2017 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 0
Door de Vader geheiligd en door Jezus Christus bewaard
Judas 1-2, Johannes 10:26-30, Judas 20-23
11-06-2017 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 1
Profetie
1 Korintiërs 14:1-25
11-06-2017 R. Dijk
 
Aantal downloads: 3
God aanbidden
04-06-2017 C. van Nes
 
Aantal downloads: 4
Gods versterkende aanwezigheid
Johannes 14:15-26; Handelingen 2:1-21; 1:8
28-05-2017 F. Bartels
 
Aantal downloads: 2
Ode aan Jezus
1 Johannes 1:1-4
25-05-2017 A. Huiting
 
Aantal downloads: 2
U zult Mijn getuigen zijn
Handelingen 1:4-12
21-05-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
7 verschijningen van God aan Abraham
Genesis 12:1-2; 6-8; 13:14-18; 15:7-21; 17:1-8; 18:25; 22:1-12
21-05-2017 C. Oskam
 
Aantal downloads: 3
Het gebed van de Heer
Matteüs 6:1-15; Jakobus 1:13-15; 1 Korintiërs 10:13
14-05-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 2
De geschiedenis van de volken en Israël (Deel II)
Genesis 25:19-34; 27:17-44; 32:1-12; 33:1-11; Romeinen 11:23-26
14-05-2017 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 1
Gebed. Let op de listen van de boze.
Lukas 22:31-32; Efeziërs 6:10-13, 17-18
07-05-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
De geschiedenis van de volken en Israël (Deel I)
Hebreeën 1:1-2; 10:5-10
07-05-2017 H.M. Postma
 
Aantal downloads: 4
De hemelvaart van de gelovigen
1 Korintiërs 15:20-23; 35-49
30-04-2017 F. Lourens
 
Aantal downloads: 2
Geloof ik in de opstanding
Romeinen 4:16-17
23-04-2017 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 4
Van stof tot heerlijkheid
Prediker 3:16-4:3
23-04-2017 L. van Twillert
 
Aantal downloads: 2
Lessen van de Emmaüsgangers
Lukas 24:13-35
16-04-2017 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 4
Ontmoetingen met de levende Heer
1 Korintiërs 15:1-8
14-04-2017 C. van Nes
 
Aantal downloads: 2
God gebruikt het lijden om iets goeds tot stand te brengen
Lukas 22:39-46; Gen 45:5-8a; Esther 4:14b; Romeinen 8:28-30
02-04-2017 D. Stichter
 
Aantal downloads: 1
Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN
Lukas 19:28-44; 2 Korintiërs 6:1-2; Psalm 118:24-26; Matteüs 11:12
19-03-2017 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 3
Zoek de dingen die boven zijn
Kolossenzen 2:11-15, 3:1-4; Filippenzen 3:10-14
12-03-2017 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 1
Bent u trots?
Obadja 1:1-4, 12-15
05-03-2017 A. van Slooten
 
 
Aantal downloads: 2
Van conflict tot overwinning
Zacharia 3:1-5; Ezra 4:4-6, 23
26-02-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 2
De eindtijd (deel II)
2 Thes. 2:1-12
19-02-2017 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 2
De Zegen
Numeri 6:22-27
19-02-2017 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 2
Waar bevind u zich? 
1 Koningen 19:13b-15a
12-02-2017 H.J. ten Voorden
 
Aantal downloads: 2
Waardoor zal ik het weten?
Genenis 15
12-02-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 3
De eindtijd (deel I)
1 Thes. 4:13-18; Hand. 17:30-31; Openb. 13:1-4
05-02-2017 A. Bol
 
Aantal downloads: 3
Elia; Eindelijk regen
Jacobus 5:17-18; 1 Koningen 18:41-46
29-01-2017 F. Bartels
 
Aantal downloads: 2
Genade en vergevingsgezindheid
 Efeziërs 4:30-32; Mattheüs 6:12, 14-15
22-01-2017 R. Dijk
 
Aantal downloads: 2
Glow in the dark
 Lukas 5:1-11
22-01-2017 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 1
Geestelijke groei
Efeziërs 4:13-15
15-01-2017 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 7
 De zevende zegen van Openbaring
Openbaring 22:1-3, 12-21
15-01-2017 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 13
Ananias doet een stap in geloof
Handelingen 9:10-19
08-01-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 16
Jeruzalem
Ezechiël 38:10-12; Hebreeën 7:1-3; 2 Samuël 5:1-7
08-01-2017 A. Bol
 
Aantal downloads: 15
Elia, de man die een natie op de knieën bracht
1 Koningen 18;  Zacharia 12:2-3;  Ezechiël 37:21-28