Preken 2017

  is het video archief van de online diensten te bereiken.

Van andere jaren zijn de opnamen van de preken hieronder te downloaden.

 

 

Datum Spreker Thema
31-12-2017 A. Bol
 
Aantal downloads: 11
De genade zij met u allen
Hebreeën 13:25
31-12-2017 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 12
Jezus ziet je zitten
Johannes 1:44-52; Genesis 1:1-4; Kolossenzen 1:15-17; Psalm 146
24-12-2017 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 8
Goed nieuws! De Redder is geboren
Lucas 2:8-18
17-12-2017 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 8
Volharding
1 Korintiërs 10:1-22
17-12-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 10
Hoe gaat het aflopen?
Openbaring 21:1-5, 27; Johannes 17:1-5
03-12-2017 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 7
Lofzang van Jozef van Nazareth
Matteüs 1:19-20; 2:13-14; 2:19-21; 2:22-23; Lucas 6:46
26-11-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 9
God is onderweg naar Zijn grote oogst
Sefanja 1:1-7; 3; Matteüs 13:1-3; 13:49-52
26-11-2017 C. van Nes
 
Aantal downloads: 10
Beproeving, verleiding en toewijding
Marcus 12:41-44; Jakobus 1:1-5; 12-18
19-11-2017 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 7
Bewogen met een mens… De olie van de weduwe
2 Koningen 4:1-7
19-11-2017 S.J. Verkerk
 
Aantal downloads: 8
Ontzag voor God
Psalm 36
12-11-2017 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 9
Afgoderij in Gods tempel
Ezechiël 8; 1 Korintiërs 3:16-17;2 Korintiërs 6:19-20
05-11-2017 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 6
Wie ben ik?
Psalm 139
05-11-2017 F. Lourens
 
Aantal downloads: 10
Persoon
Psalm 139:15
29-10-2017 F. Bartels
 
Aantal downloads: 6
Vertrouwen op God en luisteren naar God
Hebreeërs 11:30-31
22-10-2017 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 7
De heerlijkheid van God
Ezechiël 1:26-28; 10:18; 11:23; 43:1-7
22-10-2017 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 7
Vrienden
1 Samuël 18:1-4; Johannes 15:15
15-10-2017 A. Huiting
 
Aantal downloads: 7
De waarde van tijd
Prediker 3:1-15; Efeziërs 5:15-16
08-10-2017 P. Kos
 
Aantal downloads: 0
Resist drugs, sex, roken porno
08-10-2017 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 7
Weest volmaakt
Matteüs 28:16-20; 5:48
01-10-2017 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 7
Volharding
Jeremia 11:18-12:6
01-10-2017 A. van Sloten
 
Aantal downloads: 5
De Christelijke doop
24-09-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 8
Wie is je vader?
Johannes 1:1-4; 9-14; 18; 8:39-42
17-09-2017 R. Dijk
 
Aantal downloads: 6
De God van de Vrede zal met u zijn
Filippenzen 4:4-9
10-09-2017 W. Ouwerkerk
 
Aantal downloads: 4
Door God gedragen in het leven van alle dag
Psalm 27:1-8
10-09-2017 C. Oskam
 
Aantal downloads: 6
Is de God van de Bijbel wreed?
Deutronomium 7:1-6
03-09-2017 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 4
Zalig de armen
Lucas 6:20-26
03-09-2017 F. ter Velde
 
Aantal downloads: 6
De gemeente in de eindtijd
Openbaring 3:14-22; 3:7-13
27-08-2017 P. Rietdijk en G.P. Smits
 
Aantal downloads: 4
Tekenen van de eindtijd
Openbaring 12
27-08-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 5
Gods gerechtigheid
Psalm 5:9-13; Genenis 6:1-8; Numeri 13:26-33; Handelingen 17:30-31
20-08-2017 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 7
Oproep tot gebed
Handelingen 1:14; 2:1; 2:42; Kolosenzen 3:1
13-08-2017 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 5
Wees heilig
Leviticus 29:26; Hebreeërs 6:18b-20
06-08-2017 F. Lourens
 
Aantal downloads: 6
Identiteit
Psalm 139:15
30-07-2017 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 4
Jezus centraal
Lucas 24:13-35
23-07-2017 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 4
Bouw een huis voor de Heer
Spreuken 3:1-6
16-07-2017 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 4
Ten oosten van Eden
Genesis 4:16-26
09-07-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 7
De rechterstoel van Christus
2 Korintiërs 5:1-10; 1 Tessalonicenzen 2:19-20
02-07-2017 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 5
Het getuigenis van Petrus
Matteüs 16:13-25
25-06-2017 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 0
Door de Vader geheiligd en door Jezus Christus bewaard
Judas 1-2, Johannes 10:26-30, Judas 20-23
11-06-2017 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 2
Profetie
1 Korintiërs 14:1-25
11-06-2017 R. Dijk
 
Aantal downloads: 4
God aanbidden
04-06-2017 C. van Nes
 
Aantal downloads: 5
Gods versterkende aanwezigheid
Johannes 14:15-26; Handelingen 2:1-21; 1:8
28-05-2017 F. Bartels
 
Aantal downloads: 3
Ode aan Jezus
1 Johannes 1:1-4
25-05-2017 A. Huiting
 
Aantal downloads: 3
U zult Mijn getuigen zijn
Handelingen 1:4-12
21-05-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 2
7 verschijningen van God aan Abraham
Genesis 12:1-2; 6-8; 13:14-18; 15:7-21; 17:1-8; 18:25; 22:1-12
21-05-2017 C. Oskam
 
Aantal downloads: 4
Het gebed van de Heer
Matteüs 6:1-15; Jakobus 1:13-15; 1 Korintiërs 10:13
14-05-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 3
De geschiedenis van de volken en Israël (Deel II)
Genesis 25:19-34; 27:17-44; 32:1-12; 33:1-11; Romeinen 11:23-26
14-05-2017 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 2
Gebed. Let op de listen van de boze.
Lukas 22:31-32; Efeziërs 6:10-13, 17-18
07-05-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 2
De geschiedenis van de volken en Israël (Deel I)
Hebreeën 1:1-2; 10:5-10
07-05-2017 H.M. Postma
 
Aantal downloads: 6
De hemelvaart van de gelovigen
1 Korintiërs 15:20-23; 35-49
30-04-2017 F. Lourens
 
Aantal downloads: 4
Geloof ik in de opstanding
Romeinen 4:16-17
23-04-2017 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 6
Van stof tot heerlijkheid
Prediker 3:16-4:3
23-04-2017 L. van Twillert
 
Aantal downloads: 3
Lessen van de Emmaüsgangers
Lukas 24:13-35
16-04-2017 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 5
Ontmoetingen met de levende Heer
1 Korintiërs 15:1-8
14-04-2017 C. van Nes
 
Aantal downloads: 3
God gebruikt het lijden om iets goeds tot stand te brengen
Lukas 22:39-46; Gen 45:5-8a; Esther 4:14b; Romeinen 8:28-30
02-04-2017 D. Stichter
 
Aantal downloads: 2
Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN
Lukas 19:28-44; 2 Korintiërs 6:1-2; Psalm 118:24-26; Matteüs 11:12
19-03-2017 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 4
Zoek de dingen die boven zijn
Kolossenzen 2:11-15, 3:1-4; Filippenzen 3:10-14
12-03-2017 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 2
Bent u trots?
Obadja 1:1-4, 12-15
05-03-2017 A. van Slooten
 
 
Aantal downloads: 4
Van conflict tot overwinning
Zacharia 3:1-5; Ezra 4:4-6, 23
26-02-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 3
De eindtijd (deel II)
2 Thes. 2:1-12
19-02-2017 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 3
De Zegen
Numeri 6:22-27
19-02-2017 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 3
Waar bevind u zich? 
1 Koningen 19:13b-15a
12-02-2017 H.J. ten Voorden
 
Aantal downloads: 3
Waardoor zal ik het weten?
Genenis 15
12-02-2017 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 4
De eindtijd (deel I)
1 Thes. 4:13-18; Hand. 17:30-31; Openb. 13:1-4
05-02-2017 A. Bol
 
Aantal downloads: 4
Elia; Eindelijk regen
Jacobus 5:17-18; 1 Koningen 18:41-46
29-01-2017 F. Bartels
 
Aantal downloads: 5
Genade en vergevingsgezindheid
 Efeziërs 4:30-32; Mattheüs 6:12, 14-15
22-01-2017 R. Dijk
 
Aantal downloads: 5
Glow in the dark
 Lukas 5:1-11
22-01-2017 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 4
Geestelijke groei
Efeziërs 4:13-15
15-01-2017 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 17
 De zevende zegen van Openbaring
Openbaring 22:1-3, 12-21
15-01-2017 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 28
Ananias doet een stap in geloof
Handelingen 9:10-19
08-01-2017 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 34
Jeruzalem
Ezechiël 38:10-12; Hebreeën 7:1-3; 2 Samuël 5:1-7
08-01-2017 A. Bol
 
Aantal downloads: 32
Elia, de man die een natie op de knieën bracht
1 Koningen 18;  Zacharia 12:2-3;  Ezechiël 37:21-28