Preken 2018

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Datum Spreker Thema
30-12-2018 D. Stichter
 
Aantal downloads: 2
Bij Simeon in de Tempel
Lucas 2:22-35
23-12-2018 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 2
De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen
Titus 2:11-14, 3:3-8
16-12-2018 B. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
De kracht van trouw
Hebreeërs 11:1-2, 7-13, 32-40, 4:14-16
09-12-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
Het Licht van de wereld
Johannes 1:1-5
09-12-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Als takken geënt op de wortel
Jeremia 31:31-34; Romeinen 11:11, 17-21, 23-26; Zacheria 9:9-10, 12:9-10, 9:16-17
02-12-2018 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 1
Leven voor God
Romeinen 12:1-3; 1 Korintiërs 7:17-23; Genesis 2:7; Johannes 20:19-23
02-12-2018 F. Bartels
 
Aantal downloads: 1
Wees barmhartig, zoals uw Vader
Lukas 6:20,36
11-11-2018 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 1
Gemeente in gevaar door een kleinigheid?
Galaten 1:4-8; 2:1-5; Handelingen 15:5
11-11-2018 H.M. Postma
 
Aantal downloads: 2
Leven als een vreemdeling
Hebreeërs 11:13-16; 1 Petrus 2:11-12; Filippenzen 3:17-19
04-11-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Compleet en onsterfelijk: Een hemels lichaam
Romeinen 8:14-25; 1 Korintiërs 15:40-58
28-10-2018 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 1
Leid ons niet in verzoeking
Matteüs 6:9-13; Jacobus 1:2-4, 12-15
28-10-2018 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 1
De doop
1 Petrus 3:21-22
21-10-2018 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 1
God is mijn licht en mijn heil
Psalm 27; Jesaja 10:17, 60:19-22
14-10-2018 D. Stichter
 
Aantal downloads: 1
Onopgeefbare verbondenheid met Israël
Genesis 17:1-12; Lukas 21:20-28; Johannes 10:35-36
14-10-2018 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 1
Het geheim van de hof van Eden
Genesis 2:8-3:23; Openbaring 2:1-7
07-10-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 1
Broze mensen die leven in de Geest van het geloof
2 Korintiërs 4:7-18
07-10-2018 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 1
Verpreid je de geur van Christus?
Hooglied 1:12; 2 Korintiërs 2:14-15
30-09-2018 J.M. Abrahamse
 
Aantal downloads: 1
Hoe leef ik in relatie tot Jezus in deze wereld
Filemon
23-09-2018 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
De gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon
Openbaring 8:1-6; 4:2-8; 5:6-6:1; 6:10; 19:11-16; 21:1-7
09-09-2018 C. van Nes
 
Aantal downloads: 1
Achter Jezus aan
Matteüs 28:16-20; Marcus 7:24-30; Matteüs 15:24
02-09-2018 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 1
Gods schepping, een veilige plaats om te wonen
Genesis 1:1-2:4; Jesaja 45:18-19
02-09-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
De gemeente
Handelingen 2:37-47; Efeziërs 3:10; Handelingen 20:28-30; 2 Timoteüs 3:1-5
26-08-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
En de HEERE opende hun ogen
2 koningen 6:8-23
19-08-2018 F. Bartels
 
Aantal downloads: 1
De Naam van de HEERE is een sterke toren
Spreuken 10:18
12-08-2018 J. Diederiks
 
Aantal downloads: 1
Vrijheid in Christus
2 Samuël 7:18-24; Johannes 8:30-36; Romeinen 3:22-24, 8:2; Galaten 5:1, 6; Kolossenzen 2: 20-23; 1 Korintiërs 8:8-9; Kolossenzen 3:1-4
05-08-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 1
Trouw zijn in het kleine
Jeremia 45
29-07-2018 F. ter Velde
 
Aantal downloads: 2
Leven uit de volheid van Jezus
Efeziërs 1:15-23; Openbaring 2:1-7
22-07-2018 E.E.W. Bruins
 
Aantal downloads: 1
Wat betekent het om Gods woorden te spreken
Jeremia 1:1-14
08-07-2018 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 1
Hoe zie ik God, hoe ziet God mij en de ander
Psalm 8:2-7; Jacobus 1:22-25
08-07-2018 D. van Wijck
 
Aantal downloads: 1
Bewogenheid over Israël
Romeinen 8:31-5; 10:2-4
01-07-2018 J. Brunt
 
Aantal downloads: 2
De vreze des Heeren
Handelingen 9:26-31, Psalm 25:12, 14, Spreuken 8:13, 14:26-27
01-07-2018 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 1
Wat God in deze tijd zoekt
Prediker 11:9-12:1
24-06-2018 S. van Groningen
 Op weg met Abraham (Deel II)
Aantal downloads: 1
Genesis 14 – 24
17-06-2018 J. Schep
 
Aantal downloads: 1
Geloofslessen uit het leven van Mozes en Aäron
Hebreeërs 11:23-27; Exodus 1:22-2:14; 4:27; 32:1-2; 32:32
17-06-2018 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
De kracht van woorden
Matteüs 12:34-37
10-06-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
Op weg met Abraham (Deel I)
Begin van de opname ontbreekt.
10-06-2018 C. van Nes
 
Aantal downloads: 1
Werken in het licht van de daden en het karakter van God
Psalm 111; Matteüs 25:14-30
27-05-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 1
Een reis onder Gods leiding
Numeri 33:1-16; 36-49
20-05-2018 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 1
Een levend makende Geest
Genesis 2:7; Johannes 20:21
13-05-2018 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 1
Bidden om de komst van de heilige Geest
Lucas 24:50-53; Handelingen 1:4-14
13-05-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Israël 70 jaar
Jeremia 16:14-16; 30:3; Maleachi 3:6; Psalm 89:34-38; Ezechiël 37:23-26
10-05-2018 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 1
Deze Jezus, zal op dezelfde wijze terugkomen
Handelingen 1:1-11
06-05-2018 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 1
Wij roemen ook in verdrukkingen
Romeinen 5:1-11; 15:13
29-04-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 1
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
2 Petrus 3:10-14; Romeinen 13:11-12
29-04-2018 F. Bartels
 
Aantal downloads: 1
Een bemoediging voor onvolmaakte heiligen
Matteüs 11:28; Filippenzen 3:9-14
22-04-2018 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 1
Bevrijding van onreine machten
Marcus 1:21-28
15-04-2018 W. van Ouwerkerk
 
Aantal downloads: 3
Waar kom je vandaan en wat is je bestemming?
Genesis 16:1-16; Johannes 3:1-7; 1 Tessalonicenzen 4:13-17
15-04-2018 E. Bruins
 
Aantal downloads: 1
Een volgeling van Jezus
Matteüs21:16; Marcus 10:17-28, 35-45; 2 Kronieken 25:1-10; Genesis 12:1, 13-17; Efeziërs 2:8-10
08-04-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 1
Blijven(d) vruchtdragen
Johannes 15:1-8
01-04-2018 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 1
De aarde beeft, Jezus leeft!
Handelingen 1:3-4; Matteüs 27:46-54; 28:1-6
30-03-2018 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 1
7 wonderen van Golgotha
Lukas 22:7-19; Matteüs 27:45-53; Johannes 29:31-36
25-03-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Alleen met Jezus hoor je er helemaal bij
Filippenzen 3:17-31; 1 Korintiërs 15:45-49; Johannes 3:18, 36; Handelingen 17:10-12
18-03-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 1
Voorbeeld(ig) leiderschap
Matteüs 10:40-42; 1 Tessalonicenzen 2:1-12; 1 Timoteüs 4:12
11-03-2018 T. Verdoes
 
Aantal downloads: 1
Kinderdienst
Vriendschap met Jezus
04-03-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
Het Purimfeest
Esther 1:3-4; 21-22; 4:13-15; 9:1-2
04-03-2018 W. Bevelander
Excuus voor de slechte kwaliteit van de opname
Aantal downloads: 1
Het nut van twijfel
Habakuk 1:2-4; 3:17-19
25-02-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 1
Thora of wet?
Deel 4
25-02-2018 A. Huiting
 
Aantal downloads: 1
Loslaten om vastgehouden te worden
Psalm 46
18-02-2018 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
De ware wijnstok
Johannes 15:1-8; Psalm 80:9-16; Jesaja 5:1-7
18-02-2018 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 1
Zonder lijden geen overwinning.
Job 1:6-12; 42:12-17
11-02-2018 D. Stichter
 
Aantal downloads: 0
Het schaap met 6 de poten
Psalm 139:1-6; Jeremia 11:18-12:3; Johannes 10:22-30
11-02-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 0
Kiezen
Jozua 24:15; Romeinen 6:4
04-02-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 1
Thora of wet?
Deel 3
04-02-2018 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 0
Het hart
Psalm 112
28-01-2018 J. Wijnhorst
 
Aantal downloads: 0
Eerste Hulp
Johannes 3:16; 2 Timoteüs 3:14-17
28-01-2018 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 1
Leven in afhankelijkheid van genade alleen
2 Korintiërs 12:6-10
21-01-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 0
Thora of wet?
Deel 2
21-01-2018 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 0
God bewijst zijn liefde
Prediker 9:14-15
14-01-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 0
Alles werkt mede ten goede, maar het zal je kind maar wezen
Matteüs 2:13-23; Romeinen 8:28
07-01-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 0
Thora of wet?
Deel 1
07-01-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Gods stem verstaan
Johannes 10:1-5; Hebreeërs 1:1; Johannes 14:16-17, 14:26; 1 Korintiërs 2:9-13