Preken 2018

De digitale diensten en het archief daarvan zijn via onderstaande knoppen te bereiken op Kerkdienstgemist en YouTube.Datum, Tijdstip en Spreker van komende diensten staan in de agenda.

 

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Van voorgaande jaren zijn de opnamen van de preken hieronder te downloaden.

Datum Spreker Thema
30-12-2018 D. Stichter
 
Aantal downloads: 5
Bij Simeon in de Tempel
Lucas 2:22-35
23-12-2018 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 6
De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen
Titus 2:11-14, 3:3-8
16-12-2018 B. van Slooten
 
Aantal downloads: 4
De kracht van trouw
Hebreeërs 11:1-2, 7-13, 32-40, 4:14-16
09-12-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 3
Het Licht van de wereld
Johannes 1:1-5
09-12-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 2
Als takken geënt op de wortel
Jeremia 31:31-34; Romeinen 11:11, 17-21, 23-26; Zacheria 9:9-10, 12:9-10, 9:16-17
02-12-2018 Q.F. Bonvie
 
Aantal downloads: 2
Leven voor God
Romeinen 12:1-3; 1 Korintiërs 7:17-23; Genesis 2:7; Johannes 20:19-23
02-12-2018 F. Bartels
 
Aantal downloads: 2
Wees barmhartig, zoals uw Vader
Lukas 6:20,36
11-11-2018 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 2
Gemeente in gevaar door een kleinigheid?
Galaten 1:4-8; 2:1-5; Handelingen 15:5
11-11-2018 H.M. Postma
 
Aantal downloads: 5
Leven als een vreemdeling
Hebreeërs 11:13-16; 1 Petrus 2:11-12; Filippenzen 3:17-19
04-11-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 3
Compleet en onsterfelijk: Een hemels lichaam
Romeinen 8:14-25; 1 Korintiërs 15:40-58
28-10-2018 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 2
Leid ons niet in verzoeking
Matteüs 6:9-13; Jacobus 1:2-4, 12-15
28-10-2018 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 3
De doop
1 Petrus 3:21-22
21-10-2018 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 2
God is mijn licht en mijn heil
Psalm 27; Jesaja 10:17, 60:19-22
14-10-2018 D. Stichter
 
Aantal downloads: 2
Onopgeefbare verbondenheid met Israël
Genesis 17:1-12; Lukas 21:20-28; Johannes 10:35-36
14-10-2018 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 3
Het geheim van de hof van Eden
Genesis 2:8-3:23; Openbaring 2:1-7
07-10-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 2
Broze mensen die leven in de Geest van het geloof
2 Korintiërs 4:7-18
07-10-2018 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 2
Verpreid je de geur van Christus?
Hooglied 1:12; 2 Korintiërs 2:14-15
30-09-2018 J.M. Abrahamse
 
Aantal downloads: 2
Hoe leef ik in relatie tot Jezus in deze wereld
Filemon
23-09-2018 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 0
De gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon
Openbaring 8:1-6; 4:2-8; 5:6-6:1; 6:10; 19:11-16; 21:1-7
09-09-2018 C. van Nes
 
Aantal downloads: 2
Achter Jezus aan
Matteüs 28:16-20; Marcus 7:24-30; Matteüs 15:24
02-09-2018 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 4
Gods schepping, een veilige plaats om te wonen
Genesis 1:1-2:4; Jesaja 45:18-19
02-09-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 5
De gemeente
Handelingen 2:37-47; Efeziërs 3:10; Handelingen 20:28-30; 2 Timoteüs 3:1-5
26-08-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 6
En de HEERE opende hun ogen
2 koningen 6:8-23
19-08-2018 F. Bartels
 
Aantal downloads: 4
De Naam van de HEERE is een sterke toren
Spreuken 10:18
12-08-2018 J. Diederiks
 
Aantal downloads: 3
Vrijheid in Christus
2 Samuël 7:18-24; Johannes 8:30-36; Romeinen 3:22-24, 8:2; Galaten 5:1, 6; Kolossenzen 2: 20-23; 1 Korintiërs 8:8-9; Kolossenzen 3:1-4
05-08-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 3
Trouw zijn in het kleine
Jeremia 45
29-07-2018 F. ter Velde
 
Aantal downloads: 5
Leven uit de volheid van Jezus
Efeziërs 1:15-23; Openbaring 2:1-7
22-07-2018 E.E.W. Bruins
 
Aantal downloads: 3
Wat betekent het om Gods woorden te spreken
Jeremia 1:1-14
08-07-2018 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 3
Hoe zie ik God, hoe ziet God mij en de ander
Psalm 8:2-7; Jacobus 1:22-25
08-07-2018 D. van Wijck
 
Aantal downloads: 3
Bewogenheid over Israël
Romeinen 8:31-5; 10:2-4
01-07-2018 J. Brunt
 
Aantal downloads: 4
De vreze des Heeren
Handelingen 9:26-31, Psalm 25:12, 14, Spreuken 8:13, 14:26-27
01-07-2018 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 2
Wat God in deze tijd zoekt
Prediker 11:9-12:1
24-06-2018 S. van Groningen
 Op weg met Abraham (Deel II)
Aantal downloads: 3
Genesis 14 – 24
17-06-2018 J. Schep
 
Aantal downloads: 3
Geloofslessen uit het leven van Mozes en Aäron
Hebreeërs 11:23-27; Exodus 1:22-2:14; 4:27; 32:1-2; 32:32
17-06-2018 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 3
De kracht van woorden
Matteüs 12:34-37
10-06-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 2
Op weg met Abraham (Deel I)
Begin van de opname ontbreekt.
10-06-2018 C. van Nes
 
Aantal downloads: 4
Werken in het licht van de daden en het karakter van God
Psalm 111; Matteüs 25:14-30
27-05-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 2
Een reis onder Gods leiding
Numeri 33:1-16; 36-49
20-05-2018 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 4
Een levend makende Geest
Genesis 2:7; Johannes 20:21
13-05-2018 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 4
Bidden om de komst van de heilige Geest
Lucas 24:50-53; Handelingen 1:4-14
13-05-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 3
Israël 70 jaar
Jeremia 16:14-16; 30:3; Maleachi 3:6; Psalm 89:34-38; Ezechiël 37:23-26
10-05-2018 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 3
Deze Jezus, zal op dezelfde wijze terugkomen
Handelingen 1:1-11
06-05-2018 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 3
Wij roemen ook in verdrukkingen
Romeinen 5:1-11; 15:13
29-04-2018 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 3
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
2 Petrus 3:10-14; Romeinen 13:11-12
29-04-2018 F. Bartels
 
Aantal downloads: 3
Een bemoediging voor onvolmaakte heiligen
Matteüs 11:28; Filippenzen 3:9-14
22-04-2018 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 3
Bevrijding van onreine machten
Marcus 1:21-28
15-04-2018 W. van Ouwerkerk
 
Aantal downloads: 4
Waar kom je vandaan en wat is je bestemming?
Genesis 16:1-16; Johannes 3:1-7; 1 Tessalonicenzen 4:13-17
15-04-2018 E. Bruins
 
Aantal downloads: 2
Een volgeling van Jezus
Matteüs21:16; Marcus 10:17-28, 35-45; 2 Kronieken 25:1-10; Genesis 12:1, 13-17; Efeziërs 2:8-10
08-04-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 3
Blijven(d) vruchtdragen
Johannes 15:1-8
01-04-2018 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 4
De aarde beeft, Jezus leeft!
Handelingen 1:3-4; Matteüs 27:46-54; 28:1-6
30-03-2018 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 3
7 wonderen van Golgotha
Lukas 22:7-19; Matteüs 27:45-53; Johannes 29:31-36
25-03-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 3
Alleen met Jezus hoor je er helemaal bij
Filippenzen 3:17-31; 1 Korintiërs 15:45-49; Johannes 3:18, 36; Handelingen 17:10-12
18-03-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 3
Voorbeeld(ig) leiderschap
Matteüs 10:40-42; 1 Tessalonicenzen 2:1-12; 1 Timoteüs 4:12
11-03-2018 T. Verdoes
 
Aantal downloads: 2
Kinderdienst
Vriendschap met Jezus
04-03-2018 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 3
Het Purimfeest
Esther 1:3-4; 21-22; 4:13-15; 9:1-2
04-03-2018 W. Bevelander
Excuus voor de slechte kwaliteit van de opname
Aantal downloads: 2
Het nut van twijfel
Habakuk 1:2-4; 3:17-19
25-02-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 3
Thora of wet?
Deel 4
25-02-2018 A. Huiting
 
Aantal downloads: 3
Loslaten om vastgehouden te worden
Psalm 46
18-02-2018 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 3
De ware wijnstok
Johannes 15:1-8; Psalm 80:9-16; Jesaja 5:1-7
18-02-2018 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 3
Zonder lijden geen overwinning.
Job 1:6-12; 42:12-17
11-02-2018 D. Stichter
 
Aantal downloads: 2
Het schaap met 6 de poten
Psalm 139:1-6; Jeremia 11:18-12:3; Johannes 10:22-30
11-02-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 2
Kiezen
Jozua 24:15; Romeinen 6:4
04-02-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 3
Thora of wet?
Deel 3
04-02-2018 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 3
Het hart
Psalm 112
28-01-2018 J. Wijnhorst
 
Aantal downloads: 2
Eerste Hulp
Johannes 3:16; 2 Timoteüs 3:14-17
28-01-2018 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 4
Leven in afhankelijkheid van genade alleen
2 Korintiërs 12:6-10
21-01-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 3
Thora of wet?
Deel 2
21-01-2018 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 2
God bewijst zijn liefde
Prediker 9:14-15
14-01-2018 A. Bol
 
Aantal downloads: 2
Alles werkt mede ten goede, maar het zal je kind maar wezen
Matteüs 2:13-23; Romeinen 8:28
07-01-2018 J. Bönker
 
Aantal downloads: 2
Thora of wet?
Deel 1
07-01-2018 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 3
Gods stem verstaan
Johannes 10:1-5; Hebreeërs 1:1; Johannes 14:16-17, 14:26; 1 Korintiërs 2:9-13