Preken 2019

De digitale diensten en het archief daarvan zijn via onderstaande knoppen te bereiken op Kerkdienstgemist en YouTube.Datum, Tijdstip en Spreker van komende diensten staan in de agenda.

 

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Van voorgaande jaren zijn de opnamen van de preken hieronder te downloaden.

Datum Spreker Thema
29-12-2019 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 6
Ga tot Jezus
Johannes 1:35-40; 6:66-68; 1 Samuël 22:1-2
22-12-2019 F. Bartels
 
Aantal downloads: 2
Onze hulp komt van de Here
Psalm 13
15-12-2019 A. Bol
 
Aantal downloads: 3
De leeuw van Juda, de blinkende morgenster
Matteüs 1:1-3; Openbaring 22:16-17; Genesis 49:8-10; Openbaring 5:5, 12-13
01-12-2019 E. Bruins
 
Aantal downloads: 2
Strijden voor het geloof
Judas
01-12-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 6
Uitkijken naar de bruiloft van het Lam
Johannes 1:51-2::11
24-11-2019 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 4
Let op wat je niet moet verbinden
Deuteronomium 22:9-11; 2 Timoteüs 4:2-5; 1 Korintiërs 6:19-20
17-11-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 1
Wat als het anders was gegaan?
1 Koningen 12:1-17; 11:32-33
17-11-2019 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
Gemeenschap
Handelingen 2:41-47; 4:32-35
10-11-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
1 Korintiërs 1:1-9; 13:4-8
Bijbelse stappen in het versterken van je relatie
03-11-2019 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 0
Predik het Woord
2 Timoteüs 4:1-8; 1 Johannes 5:19-21
27-10-2019 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 3
De wil van God
1 Samuël 24:1-8; Romeinen 12:1-3; 1 Tessalonicenzen 5:15-19
27-10-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 1
Bij geloof hoort gehoorzaamheid
Matteüs 7:24-29
20-10-2019 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 2
Het voorbeeld van koning Asa
1 Koningen 15:9-24
13-10-2019 P. Hays
 
Aantal downloads: 1
De doop van Jezus
Matteüs 3:1-17
06-10-2019 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 1
Identiteit
Openbenbaring 2:17, 3:12
22-09-2019 G.J. van der Zeeuw
 
Aantal downloads: 1
Door God gezien
Jeremia 24:1-10; Johannes 17:3
01-09-2019 F. Bartels
 
Aantal downloads: 2
God vindt vreugde in het schenken van genade
Micha 7:18-20
18-08-2019 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 2
Leven is kiezen
Ruth 1:1-8, 14-19; Jesaja 30:21-22
11-08-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 1
Zeven zegeningen van het Avondmaal
Johannes 13:1-11; 15:1-21
28-07-2019 J. Bönker
 
Aantal downloads: 3
Twee wegen
Psalm 1
14-07-2019 C. van Nes
 
Aantal downloads: 2
De opstanding uit de dood
Matteüs 22:23-33; Romeinen 6:1-6; 1 Korintiërs 15:12-22; 1 Petrus 1:3-6; Matteüs 16:21, 17:22-23, 20:18-19, 26:32, 27:63; 1 Korintiërs 15:1-8; Handelingen 4:2, 17:18, 26:23; Hebreeërs 6:1-2
07-07-2019 O.G. Lohuis
 
Aantal downloads: 5
Ik zal zegenen wie u zegenen
Genesis 12:1-3
07-07-2019 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 3
Oorlel, duim en grote teen onder het bloed
Exodus 29:18-29
30-06-2019 A. Huiting
 
Aantal downloads: 1
Durf anders te zijn
Daniël 1:1-16
16-06-2019 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
De Heilige Geest en de vuurproef
1 Petrus 1:3-7; Lucas 4:13-14; Handelingen 4:8, 31; 7:54-8:4; en meer
16-06-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Hoe leidt God mijn leven?
Filippenzen 1:1-11; Psalm 51; Efeze 2:10; Speuken 16:9; Spreuken 1:33; en meer
02-06-2019 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 2
Verdrukt, maar niet in het nauw gebracht
Jesaja 43:1-3; Psalm 13; 2 Korintiërs 4:5-9
26-05-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 3
De belofte van de Vader
Lucas 24:44-53; Handelingen 1:1-9
19-05-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 3
Jezus blies op hen
Johannes 20:19-23, 26; Genesis 1:3, 7, 9; 2:4, 7; Johannes 1:12-13; Ezechiël 37:1-10
19-05-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 0
God gaat mee
Exodus 33:12-17
12-05-2019 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
De losser
Ruth 4:13-17
05-05-2019 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 1
Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U
Genesis 2:2-3; Hebreeërs 4:1-11
05-05-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Wees een dader van het Woord
Handelingen 6:1-7, 8:35-39
28-04-2019 J. Bönker
 
Aantal downloads: 1
God zal Zichzelf voorzien van het lam
Genesis 22:1-19
28-04-2019 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 4
Laat u met God verzoenen
2 Korintriërs 5:10-21
21-04-2019 J. Bönker
 
Aantal downloads: 1
Met Pasen: Over de sedermaaltijd
Exodus 12:1-5; 1 Korintiërs 5:3-8
19-04-2019 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 1
Jezus in het midden
Psalm 26:6-8; Johannes 19:17-30
14-04-2019 R. Dijk
 
Aantal downloads: 1
Ook in de weg naar het lijden heeft Jezus de regie
Zacharia 9:9-10; Lucas 19:29-44
07-04-2019 O.G. Lohuis
 
Aantal downloads: 3
Leven door geloof
Romeinen 4:16-25; Genesis 15:1-6
07-04-2019 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 0
Groeien van ik naar wij.
1 Tessalonicenzen 1:1-6; 1 Petrus 2:21-25
31-03-2019 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 0
De bruiloft van het Lam (Deel II)
2 Petrus 1:3-4; Filippenzen 2:5-8; Johannes 1:1-5, 3:22-29, 14:1-3; Hosea 2:13-15; Openbaring 19:6-9
31-03-2019 F. Bartels
 
Aantal downloads: 2
De Here Jezus in Gethsémané
Lucas 22:39-46; Jeremia 25:15-17; Galaten 5:19-21
24-03-2019 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
De bruiloft van het Lam (Deel I)
Openbaring 19:6-9; 2 Petrus 1:3-4; Hebreeërs 10:5-10; Psalm 40:7-9; Exodus 21:1-6
24-03-2019 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 2
Welk beeld heb je van God?
Matteüs 6:9
17-03-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 0
Wat geen oog heeft gezien
1 Korintiërs 2:1-16
17-03-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 1
Vrees niet, heb elkaar lief
1 Johannes 4:9-19
10-03-2019 W. van der Toorn
 
Aantal downloads: 0
Roadtrip
Genesis 12
10-03-2019 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 1
Een ander perspectief
Psalm 90
24-02-2019 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 1
De ondergang van het huis van Jerobeam
1 Koningen 14:1-20
24-02-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 1
De betekenis van het verbond
Lucas 22:14-20; 1 Samuël 18:1-5; Genesis 15; Jeremia 34:18
17-02-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 2
Engelen zijn dienende geesten
Hebreeërs 1:1-5, 7-15; 2:8-9
17-02-2019 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 2
Antwoord op levensvragen
Habakuk 1:1-6, 13; 2:1-4; 3:16b-19
10-02-2019 P. Hays
 
Aantal downloads: 1
Geloof, liefde en hoop
Kolossenzen 1:1-6
03-02-2019 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 3
Vertrouwen
1 Koningen 4:20-25, 10:23-25
20-01-2019 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 2
Het gebed van Daniël
Daniël 9:1-19
13-01-2019 G.P. Smits
Aantal downloads: 0
Zinvol leven voor God. Geef niet op.
Geloof, Deugd, Kennis, Zelfbeheersing, Volharding, Godsvrucht, Broederliefde, Liefde voor iedereen.
Psalm 139:14; Matteüs 25:21; 2 Petrus 1:3-15
06-01-2019 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 5
Verwacht het niet van eigen kracht
Exodus 17:8-15