Preken 2019

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Datum Spreker Thema
29-12-2019 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 1
Ga tot Jezus
Johannes 1:35-40; 6:66-68; 1 Samuël 22:1-2
22-12-2019 F. Bartels
 
Aantal downloads: 1
Onze hulp komt van de Here
Psalm 13
15-12-2019 A. Bol
 
Aantal downloads: 0
De leeuw van Juda, de blinkende morgenster
Matteüs 1:1-3; Openbaring 22:16-17; Genesis 49:8-10; Openbaring 5:5, 12-13
01-12-2019 E. Bruins
 
Aantal downloads: 0
Strijden voor het geloof
Judas
01-12-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 2
Uitkijken naar de bruiloft van het Lam
Johannes 1:51-2::11
24-11-2019 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 2
Let op wat je niet moet verbinden
Deuteronomium 22:9-11; 2 Timoteüs 4:2-5; 1 Korintiërs 6:19-20
17-11-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 0
Wat als het anders was gegaan?
1 Koningen 12:1-17; 11:32-33
17-11-2019 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 0
Gemeenschap
Handelingen 2:41-47; 4:32-35
10-11-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 0
1 Korintiërs 1:1-9; 13:4-8
Bijbelse stappen in het versterken van je relatie
03-11-2019 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 0
Predik het Woord
2 Timoteüs 4:1-8; 1 Johannes 5:19-21
27-10-2019 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 0
De wil van God
1 Samuël 24:1-8; Romeinen 12:1-3; 1 Tessalonicenzen 5:15-19
27-10-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 1
Bij geloof hoort gehoorzaamheid
Matteüs 7:24-29
20-10-2019 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 1
Het voorbeeld van koning Asa
1 Koningen 15:9-24
13-10-2019 P. Hays
 
Aantal downloads: 0
De doop van Jezus
Matteüs 3:1-17
06-10-2019 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 0
Identiteit
Openbenbaring 2:17, 3:12
22-09-2019 G.J. van der Zeeuw
 
Aantal downloads: 0
Door God gezien
Jeremia 24:1-10; Johannes 17:3
01-09-2019 F. Bartels
 
Aantal downloads: 0
God vindt vreugde in het schenken van genade
Micha 7:18-20
18-08-2019 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 0
Leven is kiezen
Ruth 1:1-8, 14-19; Jesaja 30:21-22
11-08-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 0
Zeven zegeningen van het Avondmaal
Johannes 13:1-11; 15:1-21
28-07-2019 J. Bönker
 
Aantal downloads: 0
Twee wegen
Psalm 1
14-07-2019 C. van Nes
 
Aantal downloads: 1
De opstanding uit de dood
Matteüs 22:23-33; Romeinen 6:1-6; 1 Korintiërs 15:12-22; 1 Petrus 1:3-6; Matteüs 16:21, 17:22-23, 20:18-19, 26:32, 27:63; 1 Korintiërs 15:1-8; Handelingen 4:2, 17:18, 26:23; Hebreeërs 6:1-2
07-07-2019 O.G. Lohuis
 
Aantal downloads: 2
Ik zal zegenen wie u zegenen
Genesis 12:1-3
07-07-2019 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 1
Oorlel, duim en grote teen onder het bloed
Exodus 29:18-29
30-06-2019 A. Huiting
 
Aantal downloads: 0
Durf anders te zijn
Daniël 1:1-16
16-06-2019 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 0
De Heilige Geest en de vuurproef
1 Petrus 1:3-7; Lucas 4:13-14; Handelingen 4:8, 31; 7:54-8:4; en meer
16-06-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 0
Hoe leidt God mijn leven?
Filippenzen 1:1-11; Psalm 51; Efeze 2:10; Speuken 16:9; Spreuken 1:33; en meer
02-06-2019 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 0
Verdrukt, maar niet in het nauw gebracht
Jesaja 43:1-3; Psalm 13; 2 Korintiërs 4:5-9
26-05-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 1
De belofte van de Vader
Lucas 24:44-53; Handelingen 1:1-9
19-05-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 0
Jezus blies op hen
Johannes 20:19-23, 26; Genesis 1:3, 7, 9; 2:4, 7; Johannes 1:12-13; Ezechiël 37:1-10
19-05-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 0
God gaat mee
Exodus 33:12-17
12-05-2019 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 0
De losser
Ruth 4:13-17
05-05-2019 H.J. ten Voorde
 
Aantal downloads: 0
Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U
Genesis 2:2-3; Hebreeërs 4:1-11
05-05-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 0
Wees een dader van het Woord
Handelingen 6:1-7, 8:35-39
28-04-2019 J. Bönker
 
Aantal downloads: 0
God zal Zichzelf voorzien van het lam
Genesis 22:1-19
28-04-2019 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 1
Laat u met God verzoenen
2 Korintriërs 5:10-21
21-04-2019 J. Bönker
 
Aantal downloads: 0
Met Pasen: Over de sedermaaltijd
Exodus 12:1-5; 1 Korintiërs 5:3-8
19-04-2019 A.B. de Raad
 
Aantal downloads: 0
Jezus in het midden
Psalm 26:6-8; Johannes 19:17-30
14-04-2019 R. Dijk
 
Aantal downloads: 0
Ook in de weg naar het lijden heeft Jezus de regie
Zacharia 9:9-10; Lucas 19:29-44
07-04-2019 O.G. Lohuis
 
Aantal downloads: 2
Leven door geloof
Romeinen 4:16-25; Genesis 15:1-6
07-04-2019 J.R. van Haastert
 
Aantal downloads: 0
Groeien van ik naar wij.
1 Tessalonicenzen 1:1-6; 1 Petrus 2:21-25
31-03-2019 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 0
De bruiloft van het Lam (Deel II)
2 Petrus 1:3-4; Filippenzen 2:5-8; Johannes 1:1-5, 3:22-29, 14:1-3; Hosea 2:13-15; Openbaring 19:6-9
31-03-2019 F. Bartels
 
Aantal downloads: 1
De Here Jezus in Gethsémané
Lucas 22:39-46; Jeremia 25:15-17; Galaten 5:19-21
24-03-2019 S. van Groningen
 
Aantal downloads: 1
De bruiloft van het Lam (Deel I)
Openbaring 19:6-9; 2 Petrus 1:3-4; Hebreeërs 10:5-10; Psalm 40:7-9; Exodus 21:1-6
24-03-2019 A. van Slooten
 
Aantal downloads: 1
Welk beeld heb je van God?
Matteüs 6:9
17-03-2019 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 0
Wat geen oog heeft gezien
1 Korintiërs 2:1-16
17-03-2019 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 0
Vrees niet, heb elkaar lief
1 Johannes 4:9-19
10-03-2019 W. van der Toorn
 
Aantal downloads: 0
Roadtrip
Genesis 12
10-03-2019 W. Bevelander
 
Aantal downloads: 0
Een ander perspectief
Psalm 90
24-02-2019 S. Verkerk
 
Aantal downloads: 0
De ondergang van het huis van Jerobeam
1 Koningen 14:1-20
24-02-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 0
De betekenis van het verbond
Lucas 22:14-20; 1 Samuël 18:1-5; Genesis 15; Jeremia 34:18
17-02-2019 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 0
Engelen zijn dienende geesten
Hebreeërs 1:1-5, 7-15; 2:8-9
17-02-2019 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 1
Antwoord op levensvragen
Habakuk 1:1-6, 13; 2:1-4; 3:16b-19
10-02-2019 P. Hays
 
Aantal downloads: 0
Geloof, liefde en hoop
Kolossenzen 1:1-6
03-02-2019 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 0
Vertrouwen
1 Koningen 4:20-25, 10:23-25
20-01-2019 D. van Genderen
 
Aantal downloads: 1
Het gebed van Daniël
Daniël 9:1-19
13-01-2019 G.P. Smits
Aantal downloads: 0
Zinvol leven voor God. Geef niet op.
Geloof, Deugd, Kennis, Zelfbeheersing, Volharding, Godsvrucht, Broederliefde, Liefde voor iedereen.
Psalm 139:14; Matteüs 25:21; 2 Petrus 1:3-15
06-01-2019 F. Ouweneel
 
Aantal downloads: 3
Verwacht het niet van eigen kracht
Exodus 17:8-15