Preken 2020

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Datum Spreker Thema
a.s Zondag Zie agenda
 
Live uitzending en terug kijken van diensten


 

23-02-2020 J. Bönker
 
Aantal downloads: 32
Werk door, want Ik ben met u
Haggai; Marcus 1:14-15
16-02-2020 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 18
U moet opnieuw geboren worden.
Johannes 3:1-16
09-02-2020 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 35
Overwinning door het bloed van het Lam
Openbaring 5:1-5, 5:12-14, 12:3-5, 17:14
02-02-2020 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 10
Waarom aarzelt u nog (over de doop)?
Handelingen 22:16, 9:6; Matteüs 28:19; Kolossenzen 2:12; Handelingen 8:36-38, 2:41-42, 16:33, 18:8
26-01-2020 A. Bol
 
Aantal downloads: 16
Jij maakt het verschil
Matteüs 5:13; 2 Tessalonicenzen 2:6-7; 2 Tessalonicenzen 4:16-17
19-01-2020 C. van Nes
 
Aantal downloads: 16
Blijdschap
Lucas 4:14-22; Filippenzen 4:4-7
19-01-2020 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 23
Hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is
Lucas 21:25-28
12-01-2020 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 22
Een offer aan God
Johannes 18:1; 19:34-35; 1 Petrus 2:5
05-01-2020 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 30
Op koers van kribbe naar kruis
2 Timoteüs 1:3-6; 2 Timoteüs 2:1-15; Matteüs 3:13-17