Preken 2019

Datum Spreker Thema
13-10-2019 P. Hays
 
De doop van Jezus
Matteüs 3:1-17
06-10-2019 W. Bevelander
 
Identiteit
Openbenbaring 2:17, 3:12
22-09-2019 G.J. van der Zeeuw
 
Door God gezien
Jeremia 24:1-10; Johannes 17:3
01-09-2019 F. Bartels
 
God vindt vreugde in het schenken van genade
Micha 7:18-20
18-08-2019 A.B. de Raad
 
Leven is kiezen
Ruth 1:1-8, 14-19; Jesaja 30:21-22
11-08-2019 S. van Deventer
 
Zeven zegeningen van het Avondmaal
Johannes 13:1-11; 15:1-21
28-07-2019 J. Bönker
 
Twee wegen
Psalm 1
14-07-2019 C. van Nes
 
De opstanding uit de dood
Matteüs 22:23-33; Romeinen 6:1-6; 1 Korintiërs 15:12-22; 1 Petrus 1:3-6; Matteüs 16:21, 17:22-23, 20:18-19, 26:32, 27:63; 1 Korintiërs 15:1-8; Handelingen 4:2, 17:18, 26:23; Hebreeërs 6:1-2
07-07-2019 O.G. Lohuis
 
Ik zal zegenen wie u zegenen
Genesis 12:1-3
07-07-2019 A. Haverkamp
 
Oorlel, duim en grote teen onder het bloed
Exodus 29:18-29
30-06-2019 A. Huiting
 
Durf anders te zijn
Daniël 1:1-16
16-06-2019 A. van Slooten
 
De Heilige Geest en de vuurproef
1 Petrus 1:3-7; Lucas 4:13-14; Handelingen 4:8, 31; 7:54-8:4; en meer
16-06-2019 G.P. Smits
 
Hoe leidt God mijn leven?
Filippenzen 1:1-11; Psalm 51; Efeze 2:10; Speuken 16:9; Spreuken 1:33; en meer
02-06-2019 J.R. van Haastert
 
Verdrukt, maar niet in het nauw gebracht
Jesaja 43:1-3; Psalm 13; 2 Korintiërs 4:5-9
26-05-2019 S. van Deventer
 
De belofte van de Vader
Lucas 24:44-53; Handelingen 1:1-9
19-05-2019 S. van Deventer
 
Jezus blies op hen
Johannes 20:19-23, 26; Genesis 1:3, 7, 9; 2:4, 7; Johannes 1:12-13; Ezechiël 37:1-10
19-05-2019 R.P. van Asperen
 
God gaat mee
Exodus 33:12-17
12-05-2019 S. van Groningen
 
De losser
Ruth 4:13-17
05-05-2019 H.J. ten Voorde
 
Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U
Genesis 2:2-3; Hebreeërs 4:1-11
05-05-2019 G.P. Smits
 
Wees een dader van het Woord
Handelingen 6:1-7, 8:35-39
28-04-2019 J. Bönker
 
God zal Zichzelf voorzien van het lam
Genesis 22:1-19
28-04-2019 D. van Genderen
 
Laat u met God verzoenen
2 Korintriërs 5:10-21
21-04-2019 J. Bönker
 
Met Pasen: Over de sedermaaltijd
Exodus 12:1-5; 1 Korintiërs 5:3-8
19-04-2019 A.B. de Raad
 
Jezus in het midden
Psalm 26:6-8; Johannes 19:17-30
14-04-2019 R. Dijk
 
Ook in de weg naar het lijden heeft Jezus de regie
Zacharia 9:9-10; Lucas 19:29-44
07-04-2019 O.G. Lohuis
 
Leven door geloof
Romeinen 4:16-25; Genesis 15:1-6
07-04-2019 J.R. van Haastert
 
Groeien van ik naar wij.
1 Tessalonicenzen 1:1-6; 1 Petrus 2:21-25
31-03-2019 S. van Groningen
 
De bruiloft van het Lam (Deel II)
2 Petrus 1:3-4; Filippenzen 2:5-8; Johannes 1:1-5, 3:22-29, 14:1-3; Hosea 2:13-15; Openbaring 19:6-9
31-03-2019 F. Bartels
 
De Here Jezus in Gethsémané
Lucas 22:39-46; Jeremia 25:15-17; Galaten 5:19-21
24-03-2019 S. van Groningen
 
De bruiloft van het Lam (Deel I)
Openbaring 19:6-9; 2 Petrus 1:3-4; Hebreeërs 10:5-10; Psalm 40:7-9; Exodus 21:1-6
24-03-2019 A. van Slooten
 
Welk beeld heb je van God?
Matteüs 6:9
17-03-2019 R.P. van Asperen
 
Wat geen oog heeft gezien
1 Korintiërs 2:1-16
17-03-2019 G.P. Smits
 
Vrees niet, heb elkaar lief
1 Johannes 4:9-19
10-03-2019 W. van der Toorn
 
Roadtrip
Genesis 12
10-03-2019 W. Bevelander
 
Een ander perspectief
Psalm 90
24-02-2019 S. Verkerk
 
De ondergang van het huis van Jerobeam
1 Koningen 14:1-20
24-02-2019 S. van Deventer
 
De betekenis van het verbond
Lucas 22:14-20; 1 Samuël 18:1-5; Genesis 15; Jeremia 34:18
17-02-2019 S. van Deventer
 
Engelen zijn dienende geesten
Hebreeërs 1:1-5, 7-15; 2:8-9
17-02-2019 A. Haverkamp
 
Antwoord op levensvragen
Habakuk 1:1-6, 13; 2:1-4; 3:16b-19
10-02-2019 P. Hays
 
Geloof, liefde en hoop
Kolossenzen 1:1-6
03-02-2019 W.J. Ouweneel
 
Vertrouwen
1 Koningen 4:20-25, 10:23-25
20-01-2019 D. van Genderen
 
Het gebed van Daniël
Daniël 9:1-19
13-01-2019 G.P. Smits
Zinvol leven voor God. Geef niet op.
Geloof, Deugd, Kennis, Zelfbeheersing, Volharding, Godsvrucht, Broederliefde, Liefde voor iedereen.
Psalm 139:14; Matteüs 25:21; 2 Petrus 1:3-15
06-01-2019 F. Ouweneel
Verwacht het niet van eigen kracht
Exodus 17:8-15