Preken 2020

Vooral nu de diensten digitaal worden uitgezonden is het minder makkelijk de spreker of liturg na de dienst aan te spreken. Wanneer u naar aanleiding van een van de diensten vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van het contact formulier preken. Geef s.v.p. met vermelding van datum en spreker aan om welke dienst het gaat.

Datum Spreker Thema
a.s Zondag 10:00 uur Zie agenda
(Leerdiensten 18:30 uur)
 
Live uitzending


 

23-02-2020 J. Bönker
 
Aantal downloads: 28
Werk door, want Ik ben met u
Haggai; Marcus 1:14-15
16-02-2020 R.P. van Asperen
 
Aantal downloads: 16
U moet opnieuw geboren worden.
Johannes 3:1-16
09-02-2020 W.J. Ouweneel
 
Aantal downloads: 32
Overwinning door het bloed van het Lam
Openbaring 5:1-5, 5:12-14, 12:3-5, 17:14
02-02-2020 A. Haverkamp
 
Aantal downloads: 8
Waarom aarzelt u nog (over de doop)?
Handelingen 22:16, 9:6; Matteüs 28:19; Kolossenzen 2:12; Handelingen 8:36-38, 2:41-42, 16:33, 18:8
26-01-2020 A. Bol
 
Aantal downloads: 12
Jij maakt het verschil
Matteüs 5:13; 2 Tessalonicenzen 2:6-7; 2 Tessalonicenzen 4:16-17
19-01-2020 C. van Nes
 
Aantal downloads: 14
Blijdschap
Lucas 4:14-22; Filippenzen 4:4-7
19-01-2020 S. van Deventer
 
Aantal downloads: 19
Hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is
Lucas 21:25-28
12-01-2020 G.P. Smits
 
Aantal downloads: 18
Een offer aan God
Johannes 18:1; 19:34-35; 1 Petrus 2:5
05-01-2020 J. de Ridder
 
Aantal downloads: 22
Op koers van kribbe naar kruis
2 Timoteüs 1:3-6; 2 Timoteüs 2:1-15; Matteüs 3:13-17