Preken 2018

   
Datum Spreker Thema
17-06-2018 J. Schep
 
Geloofslessen uit het leven van Mozes en Aäron
Hebreeërs 11:23-27; Exodus 1:22-2:14; 4:27; 32:1-2; 32:32
17-06-2018 A. van Slooten
 
De kracht van woorden
Matteüs 12:34-37
10-06-2018 S. van Groningen
 
Op weg met Abraham (Deel I)
Begin van de opname ontbreekt.
10-06-2018 C. van Nes
 
Werken in het licht van de daden en het karakter van God
Psalm 111; Matteüs 25:14-30
27-05-2018 S. Verkerk
 
Een reis onder Gods leiding
Numeri 33:1-16; 36-49
20-05-2018 W.J. Ouweneel
 
Een levend makende Geest
Genesis 2:7; Johannes 20:21
13-05-2018 D. van Genderen
 
Bidden om de komst van de heilige Geest
Lucas 24:50-53; Handelingen 1:4-14
13-05-2018 G.P. Smits
 
Israël 70 jaar
Jeremia 16:14-16; 30:3; Maleachi 3:6; Psalm 89:34-38; Ezechiël 37:23-26
10-05-2018 J.R. van Haastert
 
Deze Jezus, zal op dezelfde wijze terugkomen
Handelingen 1:1-11
06-05-2018 J.R. van Haastert
 
Wij roemen ook in verdrukkingen
Romeinen 5:1-11; 15:13
29-04-2018 S. Verkerk
 
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
2 Petrus 3:10-14; Romeinen 13:11-12
29-04-2018 F. Bartels
 
Een bemoediging voor onvolmaakte heiligen
Matteüs 11:28; Filippenzen 3:9-14
22-04-2018 H.J. ten Voorde
 
Bevrijding van onreine machten
Marcus 1:21-28
15-04-2018 W. van Ouwerkerk
 
Waar kom je vandaan en wat is je bestemming?
Genesis 16:1-16; Johannes 3:1-7; 1 Tessalonicenzen 4:13-17
15-04-2018 E. Bruins
 
Een volgeling van Jezus
Matteüs21:16; Marcus 10:17-28, 35-45; 2 Kronieken 25:1-10; Genesis 12:1, 13-17; Efeziërs 2:8-10
08-04-2018 A. Bol
 
Blijven(d) vruchtdragen
Johannes 15:1-8
01-04-2018 S. van Deventer
 
De aarde beeft, Jezus leeft!
Handelingen 1:3-4; Matteüs 27:46-54; 28:1-6
30-03-2018 A.B. de Raad
 
7 wonderen van Golgotha
Lukas 22:7-19; Matteüs 27:45-53; Johannes 29:31-36
25-03-2018 G.P. Smits
 
Alleen met Jezus hoor je er helemaal bij
Filippenzen 3:17-31; 1 Korintiërs 15:45-49; Johannes 3:18, 36; Handelingen 17:10-12
18-03-2018 A. Bol
 
Voorbeeld(ig) leiderschap
Matteüs 10:40-42; 1 Tessalonicenzen 2:1-12; 1 Timoteüs 4:12
11-03-2018 T. Verdoes
 
Kinderdienst
Vriendschap met Jezus
04-03-2018 S. van Groningen
 
Het Purimfeest
Esther 1:3-4; 21-22; 4:13-15; 9:1-2
04-03-2018 W. Bevelander
Excuus voor de slechte kwaliteit van de opname
Het nut van twijfel
Habakuk 1:2-4; 3:17-19
25-02-2018 J. Bönker
 
Thora of wet?
Deel 4
25-02-2018 A. Huiting
 
Loslaten om vastgehouden te worden
Psalm 46
18-02-2018 A. van Slooten
 
De ware wijnstok
Johannes 15:1-8; Psalm 80:9-16; Jesaja 5:1-7
18-02-2018 A.B. de Raad
 
Zonder lijden geen overwinning.
Job 1:6-12; 42:12-17
11-02-2018 D. Stichter
 
Het schaap met 6 de poten
Psalm 139:1-6; Jeremia 11:18-12:3; Johannes 10:22-30
11-02-2018 A. Bol
 
Kiezen
Jozua 24:15; Romeinen 6:4
04-02-2018 J. Bönker
 
Thora of wet?
Deel 3
04-02-2018 S. van Deventer
 
Het hart
Psalm 112
28-01-2018 J. Wijnhorst
 
Eerste Hulp
Johannes 3:16; 2 Timoteüs 3:14-17
28-01-2018 J. de Ridder
 
Leven in afhankelijkheid van genade alleen
2 Korintiërs 12:6-10
21-01-2018 J. Bönker
 
Thora of wet?
Deel 2
21-01-2018 F. Ouweneel
 
God bewijst zijn liefde
Prediker 9:14-15
14-01-2018 A. Bol
 
Alles werkt mede ten goede, maar het zal je kind maar wezen
Matteüs 2:13-23; Romeinen 8:28
07-01-2018 J. Bönker
 
Thora of wet?
Deel 1
07-01-2018 G.P. Smits
 
Gods stem verstaan
Johannes 10:1-5; Hebreeërs 1:1; Johannes 14:16-17, 14:26; 1 Korintiërs 2:9-13