Bidstonden

God wil naar ons luisteren. Wat een uitspraak! Heeft Hij dan nog wel tijd om naar ons te luisteren? En valt er nog wel wat te beluisteren bij ons? Dan zullen we Hem wel moeten aanroepen!

God ziet ook uit naar u!

Iedere zondagmorgen van 9.15 tot 09.45 uur wordt een bidstond gehouden. Met ons lied, een Schriftgedeelte, onze lofprijs en dankzegging, de kinderzegen en de voorbede voor actuele onderwerpen, willen wij aan Gods verlangen Hem aan te roepen voldoen.
Naast de zondagse bidstond (en de bidstond binnen de contactkringen) is het natuurlijk altijd mogelijk in speciale situaties een gerichte bidstond te beleggen.