Pastoraat

pastorale zorg

De Ichthus gemeente biedt de mogelijkheid tot het geven van pastorale zorg en hulp. In de eerste plaats zijn daar de kringen en u kunt voor allerlei zaken, zorgen of vragen contact opnemen met de kringleider. Als de kringleider u om één of andere reden niet verder kan helpen, zal hij u verwijzen naar de pastoraal werker. Maar u kunt uiteraard ook rechtstreeks zelf contact opnemen voor alle vragen die u hebt op persoonlijk of pastoraal gebied. Natuurlijk kunt u ook de andere oudsten van de Raad benaderen. 

pastorale werkgroep

De gemeente heeft ook een pastorale werkgroep die mensen begeleidt, vooral voor een langere periode. Ook het ouderenwerk valt onder deze werkgroep. De pastoraal werker coördineert het pastoraat binnen de werkgroep. Naast het verlenen van hulp zal zo nodig in overleg ook naar hulp buiten de gemeente worden gezocht.

gebedsteam

Na de zondagmorgendiensten is er in een lokaal altijd gelegenheid voor gebed. Hiervoor is een gebedsteam van twee mensen beschikbaar. Dit kan naar aanleiding van de preek te zijn, maar ook voor allerlei zaken die u bezig houden. Voel u vrij om binnen te stappen en gebed te vragen wanneer u daar behoefte aan heeft.


pastoraal werk

Bent u lid, vriend of bezoeker, dan kunt u via e-mail contact met
het pastoraat
opnemen, of bellen naar 06 303 218 18. Ook als u geen urgent of groot probleem heeft, maar iets in alle rust wilt bespreken.