Pastoraat

pastorale zorg

Binnen de Ichthus gemeente is er pastorale zorg voor elkaar. In de eerste plaats zijn er de kringen en u kunt met zorgen of vragen contact opnemen met de kringleider. Waar nodig zal hij/zij contact  opnemen met het
pastoraat. Uiteraard is er mogelijkheid zelf contact op te nemen met het pastoraat. Natuurlijk kunt u ook de oudsten van de Raad aanspreken. 

pastoraal team

De gemeente heeft een pastoraal team dat mensen begeleidt.
Als pastoraal team is er het verlangen om naast onze medegelovigen te wandelen. Met als doel om in vertrouwen de ander te helpen om de
uitdagingen van het leven samen met Jezus aan te gaan. Waar nodig kan het pastoraal team helpen bij het vinden van professionele hulp.

nazorg op zondag

Na de zondagse morgendiensten is er in een lokaal gelegenheid voor gebed. Hiervoor is een gebedsteam beschikbaar om in alle vertrouwelijkheid in gesprek te gaan en te bidden. U kunt degene die de dienst leidt hiernaar vragen


contactgegevens

Neem contact op met het pastorale team:
06 519 256 72
pastoraat@ichthus.nu