Jong volwassen

bijbelstudie en gezelligheid met elkaar

De kring JOVO’s (jong volwassenen) is voor alle mensen in de leeftijd van 18-20 jaar. Onder gedeeltelijke leiding van een oudere verdiepen wij ons in de Bijbel om toegerust te worden om actuele problemen op een Bijbelse wijze te kunnen hanteren.

Heb je verlangen naar geestelijke gemeenschap, om met en van elkaar te leren hoe wij met onze dagelijkse levenswandel kunnen beantwoorden aan Gods roeping om werkelijk christen te zijn? Sluit je aan bij de JOVO’s en verwacht en onderzoek met ons de vervulling van Gods beloften.