Wie ondersteunen wij?

Jezus heeft ons de grote zendingsopdracht gegeven. Nu is het zo dat niet iedereen geroepen is om te vertrekken naar andere landen om daar het goede nieuws te verspreiden. Hier thuis in Alphen aan den Rijn is ook genoeg werk. Toch is het belangrijk dat we naast onze lokale zending mensen sturen of financieel steunen die erop uit gaan om over Jezus te vertellen.

Wij hebben als gemeente de zending in twee onderdelen verdeeld: zending in Israël en zending in de wereld.

Zending in Israël

israelendebijbel

Op dit moment ondersteunen wij de Stichting Israël en de Bijbel.
Stichting Israël en de Bijbel wil Joodse mensen hun eigen Boek, de Bijbel, teruggeven en Gods plan met Israël onder de aandacht van christenen brengen. Daarnaast verleent de stichting geestelijke en materiële hulp aan Messiaanse gelovigen in voornamelijk Oost-Europa.
De overtuiging van de Stichting Israël en de Bijbel is dat de rijkste zegen voor het Joodse volk ligt in het kennen van de Messias.

Zending in de wereld

Vanaf januari 2011 steunen wij de familie Blokman*. Zij zijn teruggegaan naar hun zendingsgebied in Laos, waar zij proberen de maatschappelijke leiders bekend te maken met het evangelie waardoor het nieuws zich kan verspreiden over de bevolking. De familie probeert ook als voorbeeld te fungeren in de buurt waar zij wonen. Door een goede naam op te bouwen is het de bedoeling dat het steeds makkelijker wordt om over het geloof te praten.

Zending is niet altijd leuk, niet altijd inspirerend. Zending heeft doorzettingsvermogen nodig en een enorme passie voor Jezus. Deze mentaliteit ervaren wij bij deze familie, die wij dan ook van harte steunen.

*Om veiligheidsredenen is dit niet de werkelijke naam.

Terug naar boven  Lees verder over onze statuten en HH reglement