Wie zijn wij?

een eigentijdse gemeente

De Baptistengemeente Ichthus is een levendige gemeente van gelovigen, die hun christen-zijn
willen beleven en uiten op een aanstekelijke, eigentijdse wijze.  

Wij hebben ontdekt dat een relatie met Jezus Christus het meest waardevol is in dit leven. Daarom willen wij in onze diensten, in onze onderlinge relaties en in ons optreden in Alphen aan den Rijn daarvan getuigen.

onze visie

De Baptistengemeente Ichthus wil, geïnspireerd vanuit Gods Woord en door de kracht van de Heilige Geest, mensen een geestelijk thuis bieden, hen begeleiden in geestelijke groei en getuige zijn naar Zijn wil.

onze missie

Gods Woord volgen
De Here Jezus bekend maken en
Hem verheerlijken

gemeente midden in de wereld

We zijn anders dan het voetbalteam, anders dan een zangvereniging. Wij zijn een deel van het “Lichaam van Christus”. Dit klinkt zwaar en dat is het eigenlijk ook. Wij geloven dat wij een voortzetting zijn van het werk wat Hij op aarde deed. Dit proberen we met elkaar te doen.
Om dit mogelijk te maken is de gemeente georganiseerd, maken we afspraken hoe we alles regelen, maar eigenlijk zijn dat allemaal bijzaken.
Gemeente-zijn is dus niet slechts een zondagse bezigheid, het is juist de doordeweekse handel en wandel waarin onze klasgenoten en collega’s ons zien en hopelijk in ons iets goeds herkennen van Jezus. 
Gemeente-zijn is midden in de wereld staan.
Gemeente-zijn is ook proberen om te zien naar elkaar en elkaar te helpen en te steunen waar dit kan. 
Natuurlijk gaan er ook vaak dingen mis, vergeten we afspraken en kunnen knorrig zijn. Maar juist als we dat samen kunnen delen, en samen durven erkennen dat we fouten maken kunnen we ook samen groeien. Dit groeien doen we op zondag als we samen zingen en luisteren. We doen dit ook doordeweeks als we naar club gaan of een kring bezoeken. We doen dit ook als we samen naar buiten stappen en onze omgeving proberen te vertellen van wat Jezus heeft gedaan voor ons.
Gemeente-zijn is vaak moeilijk omdat we de heiligheid van God telkens lijken te schenden door de fouten die we maken. Toch gaan we hiermee door. Het “Lichaam van Christus” is namelijk niet een set onafhankelijke delen die samen een machine laten werken maar lijkt veel meer op een echt persoon waarin de delen elkaar echt aanvullen. 
Zo zijn we ook niet de enige gemeenschap binnen Alphen aan den Rijn en proberen we ook daarin veel samen te werken met andere kerken en gemeenten. Dit alles omdat we echt geloven dat het “Lichaam van Christus” wereldwijd is. 
Ieder lid is daarmee goed te vergelijken met een vezel in een spier. Onze gemeenschap is zo’n spier en samen met alle andere kerken in de wereld vormen we samen dat hele Lichaam. Met Jezus als Hoofd.
Gemeente van God zijn we met elkaar.

gemeente zijn is ook: de wereld in gaan

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
(Mattheüs 28:18-20)
… en wat doen wij?

Terug naar boven Lees verder over: Ons Geloof