Kringen

“Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag dichterbij ziet naderen.”    (Hebreeën 10:25 HSV)

contact, koffie en gezelligheid

Koffie, gezelligheid, maar ook Bijbelstudie en gebed horen bij een kring. Je bespreekt, onder leiding van de kringleider, met elkaar een Bijbelgedeelte, waarbij ieder zijn/haar steentje bijdraagt. Het is goed dat iedereen leert vanuit een open sfeer over zijn geloof te praten en zo met elkaar verdieping te zoeken.

Zit je nog niet op een kring? Je bent van harte welkom. Of heb je een vraag over hoe het op een kring gaat of welke kringen er zijn? Laat het gerust weten!
Stuur een e-mail naar kring@ichthus.nu.