Kringen

“Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen
de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag dichterbij ziet naderen.”
   
(Hebree├źn 10:25 HSV)

contact met elkaar

Het is belangrijk dat we elkaar in de gemeente goed kennen, samen op te trekken en samen onze Heer te prijzen. Dit doen we door in kleine groepen (10-15 personen), de gemeentekringen. De kringavonden worden bij kringleden thuis gehouden.

koffie en gezelligheid

Koffie en gezelligheid. Maar ook bijbelstudie en gebed. Je bespreekt, onder leiding van de kringleider, met elkaar een bijbelgedeelte, waarbij ieder zijn steentje bij draagt. Het is goed dat iedereen leert vanuit een open sfeer over zijn geloof te praten en zo met elkaar verdieping te zoeken.

Zit je nog niet op een kring? Je bent van harte welkom.
Stuur een e-mail naar kring@ichthus.nu en we zorgen voor een passende plek.

<hier komt een foto van een kring>